Wednesday, December 4, 2019

How can woman Reduce her fear and stay strong ?


Lyrics

Machli jal ki rani hai jeevan uska pani hai hath lagao dar jayegi bahar nikalo mar jayegi Machli jal ki rani hai jeevan uska pani hai hath lagao dar jayegi bahar nikalo mar jayegi tu dar dar ke jeena band kar kyuki tere sath khara hai sara hindustan tu jurm ke khilaf awaj utha kyuki tere sath khara hai sara hindustan tu apne dar ko band kar kyuki tere sath khara hai sara hindustan Machli jal ki rani hai jeevan uska pani hai hath lagao dar jayegi bahar nikalo mar jayegi Machli jal ki rani hai jeevan uska pani hai hath lagao dar jayegi bahar nikalo mar jayegi tu khud par vishvas rakh kyuki tere under ek takat hai bure logo se larne ki tu us takat ko pehchan tu us takat ko pehchan kyuki tere sath khara hai sara hindustan Machli jal ki rani hai jeevan uska pani hai hath lagao dar jayegi bahar nikalo mar jayegi Machli jal ki rani hai jeevan uska pani hai hath lagao dar jayegi bahar nikalo mar jayegi tu problem sabko bata ache logo ko bata kyuki tere sath khare hai hum aur tere sath khara hai sara hindustan Machli jal ki rani hai jeevan uska pani hai hath lagao dar jayegi bahar nikalo mar jayegi Machli jal ki rani hai jeevan uska pani hai hath lagao dar jayegi bahar nikalo mar jayegi
This rap dedicated to all girls in our country we want every girl should become strong and reduce her fear
Watch my video : https://youtu.be/Ylsd_KSruic


No comments:

Post a Comment