Sunday, December 15, 2019

Mat kar afsos bande Zindagi bohot choti hai rap 2019


Mat kar afsos bande Zindagi bohot choti hai khali hath aya hai aur khali hath Jayega
Mat kar afsos bande Zindagi bohot choti hai khali hath aya hai aur khali hath Jayega
Mat kar afsos bande Zindagi bohot choti hai khali hath aya hai aur khali hath Jayega
Kyu karta hai ghamand tu khud par ek din shamshan mein rakh ban jayega Kyu karta hai ghamand Zindagi bohot thori hai bad mein phir tu bohot pachtayega
tere marne ke bad tujhe koi yad nahi karega jab tu ghamand karega tujhe koi yad nahi karega tere marne ke bad Mat kar afsos bande Zindagi bohot choti hai khali hath aya hai aur khali hath Jayega Mat kar afsos bande Zindagi bohot choti hai khali hath aya hai aur khali hath jayega
Mat kar afsos bande Zindagi bohot choti hai khali hath aya hai aur khali hath Jayega

No comments:

Post a Comment